Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 07.11.2017 05:05:19 

Imola :

 

 

   

 Spevácky zbor IMOLA v Križanoch účinkuje od r.1989 pätnástymi stálymi členmi.
V začiatočnom období ženský zbor spieval len cirkevné, jednohlasné skladby na pohrebných obradoch,krstinách,konfirmáciách a prvých svätých prijímaniach.
Teraz sa učia už vážnejšie polyfonické skladby, ale najradšej spievajú ľudové piesne.Pravidelne sa stretávajú v obnovenom kultúrnom dome.Do dnešného dňa ich podporuje Únia žien na Slovensku a starosta dediny.Od únií žien dostali 15 nosníkov na noty a notový material.
Zbor od založenia vedie magisterka Baloghová Domonkosová Malvína.V blízkej budúcnosti vystúpia v Križanoch na deň žien a v Lieskovej dňa 15.marca na spomenutie maďarského národnooslobodzovacieho boja.
Členky zboru :

 

 


 
 

 

 

TOPlist
2009 - 2017 © tom